Publicerad: 11 december 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL är ersatt av 2006:75.

Visa det här daterade cirkuläret

Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoLHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    2002:121