Publicerad 23 oktober 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2002:121.

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2007


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset