Publicerad 23 oktober 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2002:121.

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2007


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR