Publicerad: 11 maj 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Interimistisk Överenskommelse om lön – IntÖ 01 – ingående i kommande kollektivavtal ÖLA 01 med OFR:s förbundsom- råde Allmän kommunal verksamhet (SKTF, Akademikerför- bundet SSR och Ledarna)Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:56