Publicerad: 5 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Internhyra i sammandrag – hur det är tänkt, och hur det kan fungeraCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ted Lindqvist Avdelning/sektion: Gatu- och fastighetssektionen Externmedverkan: Hans Lind, KTH, Stockholm
  • Löpnummer/utgåva
    1998:33