Publicerad: 8 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade regler rörande dels vissa ersättningsnivåer på socialförsäkringsområdet och dels ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklönCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1996:9