Publicerad: 18 april 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1993:172.

Kommunal Skolriksdag den 11-12 oktober 1995Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    1995:90