Publicerad 19 november 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kommunal skolriksdag den 22-23 mars 1994 är ersatt av 1995:90.

Visa det här daterade cirkuläret

Kommunal skolriksdag den 22-23 mars 1994


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.