Publicerad: 31 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Jämställdhetslagen och kartläggning av löneskillnader 9a §, redovisning till 1995-07-01Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1995:82