Publicerad: 23 april 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1990:122.

Kalkylmodell för beräkning av interkommunala ersättningar m m läsåret 1991/92Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    1991:63