Publicerad 9 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Interkommunal ersättning på skolområdet 1991 är ersatt av 1991:63.

Visa det här daterade cirkuläret

Interkommunal ersättning på skolområdet 1991


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.