Publicerad: 27 mars 2020

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2020

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2020

Rapporten ger en överskådlig bild av gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år samt deras etablering i arbete och studier två år efter examen. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2018/19.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skol-perspektivet för de elever som går i kommunal skola belägen i kommunen, även om de bor i en annan kommun, och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Kommunrapporter

Nu finns en sammanställning av nyckeltal i kommunspecifika rapporter.

Kommunrapporter för gymnasieskolan

Direktlänkar till Öppna jämförelser i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020 finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Resultat för elever som är folkbokförda i kommunen (nytt fönster)

Resultat för elever i kommunala skolor, inkl kommunalförbund, i kommunen (nytt fönster)

Resultat för elever i fristående skolor i kommunen (nytt fönster)

Observera att det för i år inte finns några modellberäknade värden för fristående skolor på grund av att SCB har förändrat sin praxis för sekretessprövning av information om fristående skolor. Läs mer om det via länken nedan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Lena Jutdal
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!