Publicerad: 12 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI)

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. I tabellen nedan redovisas OPI t.o.m. 2019.

Tabell 1. Omsorgsprisindex (OPI)

Procentuell förändring


2015

2016

2017

2018

2019

Årskostnad för löneavtal

2,51

2,64

2,69

2,55

2,67

Löneökning utöver avtal

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

0,00

0,44

0,10

0,00

0,00

Semesterlöneskuld

0,14

0,04

0,28

0,15

0,16

Summa lönekostnadsförändring

2,75

3,22

3,17

2,81

2,93

KPI

–0,1

–0,1

0,84

1,70

1,92

Omsorgsprisindex¹

2,2%

2,6%

2,7%

2,6%

2,7%

En mer detaljerad redovisning av sifferunderlaget för OPI återfinns på SKL:s webb­plats. Där finns också den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens beslut om OPI.

SKL:s arbete med prisindex

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Jonathan Fransson, 08-452 78 62, jonathan.fransson @skl.se

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

 • Författare
  Jonathan Fransson
 • Löpnummer/utgåva
  18:63
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  2 min
 • Diarienummer
  18/05184

Sidfot