Publicerad: 17 december 2019

Information om prisindex för kommunal verksamhet, PKV

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Excelfil med aktuell PKV finns på sidan Prisindex.

PKV från oktober används i många avtal

Eftersom många avtal anger att det är PKV från oktober som ska användas kommer Excelfilen med PKV från oktober att ligga kvar på sidan Prisindex till nästa oktober.

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!