Publicerad: 30 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 09:82.

Sjuklön vid indragen sjukpenning, AB § 28 mom. 9Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ann-Charlotte Ohlsson
  • Löpnummer/utgåva
    16:44