Publicerad 14 december 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret AB § 28 moment 9 – Sjuklön vid indragen sjukpenning 2009-12-14 1 (5) CIRKULÄR 0 är ersatt av 16:44.

Visa det här daterade cirkuläret

AB § 28 moment 9 – Sjuklön vid indragen sjukpenning 2009-12-14 1 (5) CIRKULÄR 0


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset