Publicerad: 27 juli 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens RiksförbundVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Annika Bjursell Erik Lardenäs
  • Löpnummer/utgåva
    15:22