Publicerad: 12 november 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Ungdomsbarometern 2004/2005 - Skrift om ungdomars uppfattning och inställning till arbetsliv och utbildningCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Svedin
  • Löpnummer/utgåva
    2004:90