Publicerad: 18 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Skolutveckling - en investering! Ett utvecklingsarbete inom ramen för kollektivavtalet, ÖLA 00, med Lärarnas Samver- kansrådCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2002:28