Publicerad: 11 december 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL är ersatt av 2006:75.

Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoLCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    2002:121