Publicerad: 25 juni 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om veckovila enligt 14§ arbetstidslagen (ATL) i vissa fallCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars Ericson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:104