Publicerad: 20 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Redogörelse för Huvudöverenskommelse (HÖK 95) samt Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m (ÖLA) med Kommunal resp SKTF/LEDARNACirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roland Olofsson
  • Löpnummer/utgåva
    1995:223