Publicerad: 28 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 46 angående avskedande av en arbetstagare med två tillsvidareanställningarCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1994:131