Publicerad: 28 december 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Statsbidrag till missbrukarvård m m, redovisning av underlag är ersatt av 1990:166.

Statsbidrag till missbrukarvård m m, redovisning av underlagCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1989:154