Publicerad 20 december 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning av underlag är ersatt av 1991:184.

Visa det här daterade cirkuläret

Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning av underlag


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.