Publicerad 20 december 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning av underlag är ersatt av 1991:184.

Visa det här daterade cirkuläret

Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning av underlag


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset