Webbsändningar

Kommande webbsändningar

 • Besöksnäring på agendan

  Årets nationella dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling har temat Hållbart hela vägen - från globala mål till lokala strategier och genomförande. Dagen arrangeras i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism den 4 december 2019.
  2019-12-04 Näringsliv, Regional utveckling
 • Webbsändning: Kraftsamling för psykisk hälsa, upptakt 2020

  Under hösten har arbetet fortsatt med att ta fram underlag för SKR:s initiativ till en kraftsamling för psykisk hälsa. I webbsändningen sammanfattas arbetet hitttills.
  2019-12-04
 • Inspirationsdag för ökad samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande sociala företag

  Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag välkomnar SKR till en nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor. 2019-12-05 Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Integration, Upphandling
 • Jämlikhet i hälsa- med Agenda 2030 som hävstång

  Välkommen till ett seminarium som fokuserar på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv. Hur kan Agenda 2030 fungera som hävstång för det nationella, regionala och lokala arbetet med jämlik hälsa?
  2019-12-05
 • Webbsändning: överenskommelse psykisk hälsa

  Ing-Marie Wieselgren, samordnare för SKR:s arbete med psykisk hälsa, sammanfattar 2019 års överenskommelse. 2019-12-09
 • Hur upptäcka och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck?

  Enligt en kartläggning i Sveriges tre största städer lever nästan en av tio unga i en kontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Nästan dubbelt så många begränsas av oskuldsnormer, som handlar om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet. 2019-12-10 Hälsa och sjukvård, Skola, Social omsorg
 • Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 7 2019) - standardiserade vårdförlopp

  Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt. 2019-12-10
 • Lunchseminarium: Byta jobb mitt i livet?

  Vilka är framtidens medarbetare i välfärden? De flesta tänker kanske på unga och studenter. Men för att kommuner, regioner och kommunala företag ska möta de stora rekryteringsbehoven behöver fler personer mitt i livet, som redan har yrkes- och livserfarenhet, rekryteras. 2019-12-11 Arbetsgivarfrågor
 • Barnkonventionen som lag

  Att barnkonventionen blir lag i januari 2020 har knappast undgått någon. Men vad innebär det för verksamma inom socialtjänsten? Vilka delar berörs? Hur ska den tolkas och vad innebär det om lagen inte följs? 2020-01-22 Mänskliga rättigheter, Social omsorg
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex? 2020-01-28 Social omsorg, Kvinnofrid
 • Fokus ekonomiskt bistånd

  Fokus för konferensen kommer att vara ekonomiskt bistånd i förändring. Arbete med digitalisering i kommunerna kommer att belysas, erfarenheter från SKL:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd” kommer att delges. Vidare lyfts viktiga frågor såsom Arbetsförmedlingens reformering och dess påverkan på ekonomiskt bistånd. 2020-02-03 Ekonomiskt bistånd
 • Socialtjänstens utmaningar

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar. Vi orienterar dig i de aktuella frågor på nationell nivå som påverkar kommunerna. 2020-02-05 Social omsorg
 • Konferens om lokalt arbete mot narkotika

  Välkommen till en dag med syfte att informera, inspirera och ta del av lokala exempel på hur man kan utveckla arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet.
  2020-02-06 Trygghet och säkerhet
 • Inspirationsdag Öppen förskola för språk och integration – smarta lösningar under föräldraledigheten

  Den 6 mars 2020 bjuder SKR in till en inspirationsdag i Stockholm där du får ta del av smarta och nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet. Lär av konkreta exempel och intressanta forskare. 2020-03-06 Förskola, Skola

Äldre webbsändningar

 • Webbsändning: Skolans kompetensförsörjning

  I sändningen diskuterar vi behovet av lärare i skolan samt hur rektorer kan få stöd i sitt uppdrag. 2019-11-19 Skola
 • Webbkonferens: medborgardialog och kommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om hur kommunikationsarbetet kan bidra till ökad delaktighet och välfungerande medborgardialog. 2019-11-20 Kommunikation
 • Barn som upplever våld – hur upptäcker vi och stödjer barnen?

  Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att barnen får det stöd de behöver? 2019-11-26 Hälsa och sjukvård, Skola, Social omsorg, Kvinnofrid
 • Frukostsamtal om Sveriges kompetensförsörjning

  Ta del av en ny rapport om yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildningarnas roll som SKR har låtit ta fram. Hur ser läget i dag och vad ser vi för utmaningar och möjligheter för att klara kompetensförsörjningen? 2019-12-02
 • Webbsändning: Samverkan för att klara kompetensförsörjningen

  Ta del av en kostnadsfri webbsändning där vi vill inspirera genom ett antal lärande, konkreta exempel på samverkan mellan branscher och komvux. 2019-11-28
 • Överkomliga bostäder för fler

  Välkommen till en seminariedag om vår kanske största utmaning, bostäder för alla till en rimlig kostnad. 2019-11-12 Byggande, Samhällsplanering
 • Prisutdelning och summering av Innovationsveckan

  Innovationsveckan avslutas med en webbsändning där vinnaren av Lätt att sprida-priset utses. Vi passar också på att summera Innovationsveckan. 2019-10-04 Forskning och innovation
 • Webbinarium: Mötesplatser - arenor för social hållbarhet

  Hur kan mötesplatser vara arenor för social hållbarhet? Vad är det som ger social hållbarhet när människor möts? Du är varmt välkommen till ett spännande webbinarium. 2019-10-15
 • Webbsändning: Ägar- och ledningsprövning av huvudmän för fristående förskolor

  Med anledning av skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar hos fristående huvudmän anordnar SKL en webbsändning om hur kommunernas prövning avseende huvudmän för fristående förskolor kan gå till. 2019-10-08 Juridik, Förskola
 • Våld i nära relationer – från akuta insatser till prevention

  Socialtjänsten sliter idag med akuta insatser på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Hur kan socialtjänsten förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt? 2019-11-13 Social omsorg, Kvinnofrid
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

  Sändningen tar bland annat upp digitala verktyget Hejsvenska samt inspirationsmaterial om att motverka könsskillnader i skolresultat.
  2019-09-04 Skola
 • Våldsbejakande extremism med inriktning på juridik

  Välkomna till en dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. SKL, och företrädare från Segerstedtsinstitutet kommer att lyfta juridik inom området samt visa på ett exempel på lokalt arbete mot våldsbejakande extremism i Värmland. 2019-10-10 Demokrati, Juridik, Trygghet och säkerhet
 • Stöd till förtroendevalda som utsatts för hot och hat - vad händer vid en polisanmälan

  Under detta kostnadsfria webbinarium kommer vi att samtala om hur demokrati- och hatgruppen vid Polismyndigheten arbetar. Vi kommer också att samtala kring Brottsoffermyndighetens arbete och stöd Tystna inte!
  2019-09-10 Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Digitaliserad socialtjänst

  En digitaliserad välfärd framförs som svaret på många av våra behov och önskemål för den framtida socialtjänsten. Under en heldag ägnar vi oss åt att utforska möjligheter och hinder för en digitaliserad socialtjänst. 2019-09-16 Digitalisering, Social omsorg
 • Frukostseminarium om digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård

  Digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård utvecklas i allt snabbare takt. Vad innebär det för äldre patienter och patienter med kroniska sjukdomar? Det diskuteras på ett frukostseminarium den 12 september. 2019-09-12 Digitalisering, Hälsa och sjukvård
 • Behandlingsprogram för ungdomar med svåra beteendeproblem, vad fungerar?

  Välkomna till en heldag då vi presenterar och granskar ett antal manualbaserade behandlingsprogram för ungdomar med komplex beteendeproblematik. 2019-09-09 Social omsorg
 • Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften

  Trygghetsdagen kommer att fokusera på samverkan mellan kommun och polis samt medborgarlöften 2019-09-17 Trygghet och säkerhet
 • Inera extra ägarråd och bolagsstämma

  SKL Företag och Inera håller extra ägarråd och bolagsstämma för Inera. 2019-06-14 Digitalisering
 • Webbsändning: På gång inom EU, del 4

  Webbsändning som handlar om om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner. I vårens fjärde och sista avsnitt djupdyker vi i Europaparlamentsvalet och du får höra mer om valdeltagandet i Sveriges kommuner samt i övriga av EU:s medlemsstater. 2019-06-11 Internationellt
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

  Sändningen tar upp ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader samt verktygslådan "En rektors första hundra dagar".
  2019-06-10
 • Lyft språket på jobbet – möt rekryteringsutmaningen!

  Ett seminarium som tar upp strategier och verktyg som kan bidra till kompetensförsörjning genom att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen. 2019-09-18 Arbetsgivarfrågor
 • Nationella läkemedelslistan – ett år kvar - INSTÄLLT

  Syftet med SKL:s och Ineras webbseminarier är att lyfta fram de frågor som är viktigast för regioner och kommuner under utveckling och införande av nationella läkemedelslistan och att ge deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt. 2019-06-17 Hälsa och sjukvård
 • När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsam

  Digitaliseringsrådet presenterar en ny rapport där sju kommunala tjänster har granskats i syfte att undersöka när digitala tjänster bli lönsamma. SKL lyfter vikten av att digitalisering och verksamhetsutveckling handlar om förändrade arbetssätt. 2019-06-11 Ledarskap, Politisk styrning
 • Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?

  Unga är en viktig rekryteringsgrupp. Hur ser intresset för välfärdsjobben ut bland unga? Det är bara en av alla frågor som SKL låtit Ungdomsbarometern undersöka i en ny studie som lanseras på seminariet. 2019-08-26 Arbetsgivarfrågor
 • Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet, webbsänding

  I arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det viktigt att också öka den digitala delaktigheten. Du får ta del av erfarenheter från Rättviks kommun. SKL sänder live om digital delaktighet ifrån Offentliga Rummet.
  2019-06-10 Ledarskap, Politisk styrning
 • IBIC i ledning och styrning

  Välkommen till en halvdag där vi diskuterar hur man leder och styr förbi ”hindren” i IBIC (Individens Behov I Centrum) och istället använder det som ett verktyg för ökad kvalité och effektivitet. Lyssna till representanter från kommuner som har erfarenhet av att implementera och använda IBIC. 2019-09-10 Ledarskap, Social omsorg, Äldreomsorg
 • Digitalisering inom ekonomiskt bistånd

  SKL bjuder in till en halvdagskonferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd. Konferensen kan även följas via webben. 2019-06-20 Digitalisering, Ekonomiskt bistånd
 • Kompetens i dricksvattenkontrollen

  Välkommen till en konferens om kompetens inom dricksvattenkontrollen.
  2019-09-11 Miljö
 • Socialtjänstens utmaningar och möjligheter

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen. Vi ägnar en heldag åt att ge information om de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna. 2019-09-02 Social omsorg
 • Digital transformation - hur börjar man, webbinarium

  Panelsamtal, reflexioner, erfarenheter och handfasta tips om digital kompetens och transformation av verksamheter. Du får möta Region Västerbotten, forskare och SKR. 2019-06-12 Ledarskap, Politisk styrning
 • Webbsändning: Uppdrag fullföljd utbildning

  En webbsändning om SKL:s arbete för att fler unga ska fullfölja sin utbildning. 2019-05-27 Arbetsmarknad, Skola
 • Webbsändning om Räddningstjänstpersonal i Beredskap – RiB 19

  Med anledning av att det tecknats ett nytt avtal för Räddningstjänst i Beredskap – RiB 19 håller SKL och Sobona en webbsänd konferens om det nya avtalet. 2019-05-09 Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Hemsjukvård i utveckling

  Välkommen till en dag då vi ska genomlysa hemsjukvården, få en gemensam bild av fakta, avliva några myter och ta del av möjliga vägar till omställning mot en nära vård. 2019-09-05
 • Webbsändning: På gång inom EU, del 3

  Webbsändning som handlar om om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner. Det här avsnittet fokuserar bland annat på valet till Europaparlamentet och vi direktsänder från Europaförum i Hässleholm. 2019-05-07 Internationellt
 • Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald, webbinarium

  Det kostnadsfria webbinariet ger en introduktion för den politiska ledningen i kommuner och regioner i att leda och driva verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Detta är en satsning på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering. 2019-05-06 Politisk styrning
 • Tvärprofessionellt arbete för att främja barns utveckling

  Konkreta modeller från Gotland, Falun och Stockholm för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola. 2019-06-11 Social omsorg
 • Ägarråd Inera AB

  SKL Företag arrangerar ägarråd för Ingera AB. Du som är ombud har fått en inbjudan att delta via e-post. Mötet är digitalt. 2019-04-15 Digitalisering
 • Omställning till Nära vård

  Personcentrering, proaktivt arbete och prioriteringsplattformen -hur får vi ihop det? 2019-05-14 Hälsa och sjukvård
 • Webbsändning: Språkstöd och integration för föräldralediga 

  Webbsändning med anledning av en kommande utlysning av statsbidrag där insatser för att underlätta etableringen för bland annat föräldralediga är prioriterade. 2019-03-28 Integration, Skola
 • Öppet samtal i demokratins namn - två perspektiv som möts

  SKL tillsammans med Medieinstitutet FOJO bjuder in till ett webbinarium där vi diskuterar den allt hårdare tonen i det demokratiska samtalet. Vi kommer att samtala om att förtroendevalda och journalister båda är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. 2019-04-10 Demokrati, Politisk styrning
 • Missbruk och beroende hos barn, unga och unga vuxna. Vad beror det på? Vad kan vi göra?

  Heldagskonferens om de senaste rönen kring samsjuklighet, behandling och samverkan. 2019-05-14 Social omsorg
 • Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 6 2019) - strukturerad vårdinformation

  Öppet forum är ett sätt inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt. 2019-11-29
 • Lansering av nyckeltal som stödjer genomförandet av Agenda 2030

  Från och med den 25 mars 2019 hittar du i databasen Kolada ett nyckeltalsurval som stöd för Agenda 2030. I samband med lanseringen bjuder Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) in till ett lunchseminarium. Du kan också se presentationen via webben. 2019-03-25 Demokrati, Politisk styrning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom socialtjänsten

  Diagnoserna inom det neuropsykiatriska fältet blir allt fler och verksamma inom socialtjänsten efterfrågar mer kunskap. Den 9 april arrangerar vi därför en heldag med en bred genomgång av det aktuella kunskapsläget kring diagnoser, samsjuklighet och behandlingsalternativ. Vi kommer också att belysa frågor kring samverkan. 2019-04-09
 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium

  SKL samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts. Webbinariet är kostnadsfritt. 2019-03-06 Demokrati, Politisk styrning
 • Webbinarium om Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018

  Tema i rapporten är riskkommunikation och individens beredskap. 2019-03-19 Trygghet och säkerhet
 • Webbsändning: På gång inom EU

  Välkommen till en direktsänd webbsändning som tar upp aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. 2019-01-22 Internationellt
 • Webbsändning: Nationella läkemedelslistan

  Lagen om en nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 juni 2020, och senast två år senare ska all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via listan. För landsting, regioner och kommuner innebär detta att ett omfattande förändringsarbete behöver göras, både för att anpassa IT-system och arbetssätt. 2018-12-07
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - Skola

  Programmet tar upp nya rapporter och information från SKL inom skolområdet 2018-12-14 Skola
 • Webbsänd kort introduktion av God revisionssed 2018

  God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 fastställs i oktober för att tillämpas under mandatperioden 2019-2022. Den har utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik med mera. Under denna öppna webbsändning ger dig en kort introduktion om den nya seden. 2018-12-11 Revision
 • Webbinarium om hat och hot – Tema jämställd makt

  Under webbinariet samtalar vi om hur förtroendevalda kvinnor och män upplever förutsättningar för det demokratiska uppdraget, och hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete. 2018-12-11 Jämställdhet, Politisk styrning
 • Trygghetsdag 2019

  Konferens om samverkan mellan kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete. 2019-01-31 Trygghet och säkerhet
 • Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling

  Vid seminaret tittar vi närmare på språkombud och diskuterar hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård. 2019-01-16 Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Integration
 • Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

  Att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste strategierna för att möta framtidens utmaningar för offentlig sektor. Välkommen till ett seminarium om tydligare spelregler för införandet av digitala tjänster i Sveriges hälso- och sjukvård. 2019-01-16
 • Informationsmöte om lagkrav om obligatorisk e-fakturering vid inköp

  Den 1 april 2019 träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling ikraft. Informationsmötet den 6 december handlar om vad lagkravet innebär samt om det stöd som finns i form av material, film m.m. 2018-12-06
 • Hot och hat – en jämställdhetsfråga

  Välkommen till ett webbseminarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda som en jämställdhetsfråga. Vi samtalar om hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete. 2019-01-23 Jämställdhet, Politisk styrning
 • Det demokratiska samtalet – har fått en hårdare ton, webbinarium

  Sociala medier är positivt för att mötas, diskutera och bidra till samhällsförändring, men tyvärr är det även ett verktyg som används för hot och hat. Förtroendevalda utsätts också för drev från anonyma personer, och troll. Inspiratör är Vian Tahir, Nätsäkerhetsexpert. 2019-02-13 Demokrati, Politisk styrning
 • Att leda fullmäktiges arbete, webbsändning

  Presidiekonferensen Att leda fullmäktiges arbete erbjuder vi dig nu också att se konferensen via en inspelad webbsändning. Eftersändningen går att se fram tills 31 mars 2019. 2019-01-15 Demokrati
 • Webbkonferens: Kontaktcenter

  Välkommen till en webbkonferens om att utveckla medborgarservicen i en kommun eller region genom ett kontaktcenter eller medborgarkontor. 2019-10-22 Kommunikation
 • Webbkonferens: Internkommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om internkommunikation. 2019-09-11 Kommunikation
 • Webbinarium om tillgänglig video: vad är det och hur gör du?

  Vi går igenom vad WCAG 2.1 säger om tillgänglig video och om vad som krävs för att uppfylla kraven i praktiken. 2019-05-16 Kommunikation, Tillgänglighet
 • Webbkonferens: Kriskommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner. 2019-03-07 Kommunikation
 • Socialtjänstens framtidsfrågor

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen och dagen syftar till att ge insyn i de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna. 2019-02-14
 • Kommunal klassificeringsstruktur,  KLASSA

  Välkommen till ett seminarium om KLASSA och metoden för klassificering. Representanter från några kommuner och ett landsting berättar om hur de arbetar med klassificering med stöd av KLASSA. 2019-02-27 Juridik
 • Planering och finansiering för miljökontor

  Välkommen till en workshop där vi bland annat fördjupar oss i hur man arbetar med SKL:s nya koncept för behovsutredningar, SKL:s nya förslag på behovsstyrd taxa och vad arbetet med att ta fram timavgifter kan innebära. 2019-03-21 Miljö
 • Hot och hat påverkar det demokratiska uppdraget

  Fokus under dagarna är på aktuella resultat samt hur hat och hot som finns i digitala miljöer kan förebyggas. Du kommer att få möta forskare, Polismyndigheten och SKL:s medarbetare som arbetar med frågan samt ta del av lokala exempel. 2019-02-07 Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Att leda med tillit inom socialtjänsten, hur fungerar det i praktiken?

  Under en heldag ägnar vi oss åt att fördjupa oss i de delar
  av Tillitsdelegationens arbete som har bäring på socialtjänstens arbete och framtida organisering.
  2019-02-28

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot