Hitta evenemang

Hitta och anmäl dig till SKR:s kurser, konferenser och andra evenemang.

Din sökning på allt resulterade i 109 träffar.

Filter

Verksamhetsområde

Ämne

Typ av evenemang

 1. tisdag
  7
  sep

  Fördjupande seminarium om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

  Ett fördjupande seminarium där vi går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete inom ekonomiskt bistånd.

  Datum
  7 september 2021
  Tid
  10.00 – 16.00
  Typ av evenemang
  Seminarium
  Verksamhetsområde
  Ekonomiskt bistånd, Juridik
 2. onsdag
  8
  sep

  Att leda användarcentrerad utveckling i skolan – för processledare

  Syftet med utbildningen är att stärka huvudmäns färdigheter att utforma effektiva tjänster och processer tillsammans med användarna.

  Datum
  8 september 2021 - 1 mars 2022
  Typ av evenemang
  Kurs
  Verksamhetsområde
  Digitalisering, Skola
 3. torsdag
  9
  sep

  Arv och dödsbo för överförmyndare

  Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning.

  Datum
  9 september 2021
  Tid
  09.00 – 15.30
  Typ av evenemang
  Kurs
  Verksamhetsområde
  Juridik
 4. tisdag
  21
  sep

  Nationell valkonferens 2021

  SKR och Valmyndigheten bjuder in till en valkonferens. Medverkande är representanter från Valmyndigheten och SKR men även externa talare.

  Datum
  21 september 2021 - 22 september 2021
  Typ av evenemang
  Konferens
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 5. onsdag
  6
  okt

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

  Datum
  6 oktober 2021
  Tid
  09.00 – 15.30
  Typ av evenemang
  Kurs
  Verksamhetsområde
  Juridik
 6. Online

  Allmänna bestämmelser (AB) för chefer

  Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

  Typ av evenemang
  Online-utbildning
  Verksamhetsområde
  Arbetsmarknad
 7. Online

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Utbildningen syftar till att ge en genomgång av avtalet och förståelse för tolkning och tillämpning av AB.

  Typ av evenemang
  Online-utbildning
  Verksamhetsområde
  Arbetsgivarfrågor
 8. Online

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Utbildningen syftar till att ge en genomgång av avtalet och förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med fokus på löneadministrativa frågor.

  Typ av evenemang
  Online-utbildning
  Verksamhetsområde
  Arbetsgivarfrågor
 9. Online

  Lekmannarevision i kommunala aktiebolag

  Att vara lekmannarevisor i ett kommunalt bolag är att för ägarens, fullmäktiges, räkning granska om bolaget arbetar enligt ägarens avsikt och mål, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska ske enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Seminariedagen ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken.

  Typ av evenemang
  Online-utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision
 10. Online

  Lokal och regional workshop inom digital kompetensutveckling

  SKR erbjuder regionala och lokala workshops inom digital kompetensutveckling 2019 fram till och med maj 2021. Målgruppen är politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner inom kommuner och regioner. Innehållet anpassas efter behov samt var ni befinner er på digitaliseringsresan.

  Typ av evenemang
  Uppdragsutbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati, Digitalisering

Visa fler sökresultat