Intällt: Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Innehåll

Syftet med kursen är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. På kursen behandlas bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Samma kursmaterial kommer också att användas under själva kursdagen varför deltagarna uppmanas att ta med dator/platta för åtkomst.

Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Kursmaterial via e-post

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Program - angivna hålltider är preliminära

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Kommunens olika roller

09.45 Dödsboanmälan - vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

11.30 Lunch

12.30 Tillgångar, skulder, försäkringar, ekonomiskt bistånd

14.00 Fikapaus

14.30-16.30 Ekonomiskt bistånd (fortsättning)


Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid SKR:s avdelning för juridik, samt Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Tider

Kursen startar kl. 09.00, kaffe serveras från kl. 08.30 och dagen avslutas kl. 16.00.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!