Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  21
  jan
  2020

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 21–22 januari 2020

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • tisdag
  21
  jan
  2020

  Arbetsrättsseminarium: Personliga skäl

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • onsdag
  22
  jan
  2020

  Nätverk för folkhögskoleansvariga

  SKR bjuder in till nätverksträff för chefstjänstemän, eller motsvarande, som på regional nivå ansvarar för frågor om styrning och finansiering av folkhögskolor (såväl offentligägda som rörelsefolkhögskolor).

 • onsdag
  22
  jan
  2020

  Webbsändning – Utökad uppföljning av primärvården

  Nu är projektet för ökad tillgänglighet i primärvården genom utökad uppföljning avslutat. Webbsändningen sammanfattar projektet.

 • onsdag
  22
  jan
  2020

  Barnkonventionen som lag

  Att barnkonventionen blir lag i januari 2020 har knappast undgått någon. Men vad innebär det för verksamma inom socialtjänsten? Vilka delar berörs? Hur ska den tolkas och vad innebär det om lagen inte följs?

 • torsdag
  23
  jan
  2020

  Webbinarium - State of health in the EU

  Välkommen till ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenteras och diskuteras. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD, European Obeservatory on Health Systems and Policies.

 • torsdag
  23
  jan
  2020

  Fullmäktige och revisionen, Sundsvall 2020

  Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans. Under utvecklingsdagen belyser vi kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Mål...

 • tisdag
  28
  jan
  2020

  Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?

 • onsdag
  29
  jan
  2020

  INSTÄLLD: Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid reh...

 • onsdag
  29
  jan
  2020

  Internationella dagen 2020

  Internationella dagen 2020 - en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun eller region, med ett intresse för internationella frågor. Tema för årets upplaga är Agenda 2030, kryddat med aktuella EU-frågor.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!