Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  9
  dec
  2019

  Webbsändning: överenskommelse psykisk hälsa

  Ing-Marie Wieselgren, samordnare för SKR:s arbete med psykisk hälsa, sammanfattar 2019 års överenskommelse.

 • tisdag
  10
  dec
  2019

  Fullmäktiges presidiekonferens, Örebro

  Dagen fokuserar på arbetet med att motverka mutor och jäv. Vi kommer även att beröra förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

 • tisdag
  10
  dec
  2019

  Hur upptäcka och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck?

  Enligt en kartläggning i Sveriges tre största städer lever nästan en av tio unga i en kontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Nästan dubbelt så många begränsas av oskuldsnormer, som handlar om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.

 • tisdag
  10
  dec
  2019

  Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 7 2019) - standardiserade vårdförlopp

  Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

 • onsdag
  11
  dec
  2019

  Avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering i va-verksamhet och renhållningsverksamhet

  VA- och renhållningsavgifterna uppgår till betydande belopp och är väsentliga för finansieringen av dessa verksamheter, varför god kännedom om regelsystemet är en förutsättning för att undvika onödiga 'kundförluster' och för att behandla abonnenter o...

 • onsdag
  11
  dec
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge en förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av a...

 • onsdag
  11
  dec
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • onsdag
  11
  dec
  2019

  Lunchseminarium: Byta jobb mitt i livet?

  Vilka är framtidens medarbetare i välfärden? De flesta tänker kanske på unga och studenter. Men för att kommuner, regioner och kommunala företag ska möta de stora rekryteringsbehoven behöver fler personer mitt i livet, som redan har yrkes- och livser...

 • måndag
  16
  dec
  2019

  Molntjänster i kommuner och regioner, 16 december

  Välkommen till ett seminarium där vi går igenom olika typer av molntjänster och påverkan på beslut om användning, aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer och hantering av känslig information. Det blir tillfälle till workshop och ...

 • måndag
  16
  dec
  2019

  INSTÄLLD - Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot