Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  28
  jan
  2020

  Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?

 • onsdag
  29
  jan
  2020

  INSTÄLLD: Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid reh...

 • onsdag
  29
  jan
  2020

  Internationella dagen 2020

  Internationella dagen 2020 - en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun eller region, med ett intresse för internationella frågor. Tema för årets upplaga är Agenda 2030, kryddat med aktuella EU-frågor.

 • torsdag
  30
  jan
  2020

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar. Kursen vänder sig till dig som arbetat med lön något år och har grundläggande kunskaper om AB. Innehållet på kursen är AB, avt...

 • måndag
  3
  feb
  2020

  Fokus ekonomiskt bistånd

  Fokus för konferensen är ekonomiskt bistånd i förändring. Arbete med digitalisering i kommunerna kommer att belysas, erfarenheter från SKR:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd” kommer att delges. Vidare lyfts viktiga frågor s...

 • tisdag
  4
  feb
  2020

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, region eller Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen får du grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilk...

 • onsdag
  5
  feb
  2020

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (Stockholm)

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfäll...

 • onsdag
  5
  feb
  2020

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • onsdag
  5
  feb
  2020

  Socialtjänstens utmaningar

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar. Vi orienterar dig i de aktuella frågo...

 • torsdag
  6
  feb
  2020

  Innovationsguiden: Skolans utveckling med digitalisering som möjliggörare

  År 2022 ska samtliga huvudmän nått målen i regeringens strategi för skolväsendets digitalisering. SKL erbjuder nu skolans huvudmän – förvaltningsledning, skolledare och andra medarbetare – möjligheten att delta i en beprövad och kreativ modell för in...

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!