Kärnprocess för Identifiera, Specificera & planera samt Realisera och följa upp

Offentlig förvaltning investerar årligen miljardbelopp i it-utveckling och verksamhetsförändring. Med ökade krav på behovsdriven utveckling och samverkan över organisationsgränser för att leverera förvaltningsgemensamma lösningar ökar kraven på beslutsunderlag och processer som möjliggör att nyttan verkligen uppstår. En utgångspunkt är att allt utvecklingsarbete ska vara väl förankrat i verksamhetsmål och underbyggt med goda beslutsunderlag.

Denna del av vägledningen beskriver hur ni som organisation identifierar behov, specificerar och planerar för ett genomförande samt slutligen realiserar och följer upp nyttorna med etablerad IoT-tjänst.

I de första två delprocesserna, "Identifiera" samt "Specificera och planera" definierar ni behov, nuläge, ni omvärldsbevakar och genomför marknadsanalys för att slutligen ta beslut om att realisera något av de business case (ett/flera) som ni tagit fram. Vi använder i denna vägledning det engelska begreppet ”Business Case” som benämning på ett fullständigt beslutsunderlag för en förändringsinsats.

I beslutspunkt 3, "Besluta om hur vi ska realisera", tar ni beslut om hur förändringsinsatsen ska realiseras, till exempel via ett inköp. Därefter följer vägledningen de olika zonerna i Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess.

Flera av kartläggningarna och analyserna som genomförs i Realisera-fasen har ni redan gjort tidigare i processen. I "Identifiera" gör ni till exempel en initial behovsanalys, medan i "Realisera" gör ni en fördjupad behovsanalys som ni har som underlag till ett inköp alternativt som underlag inför en egen utveckling av en IoT-tjänst.

Använda vägledningen

Klicka på "Börja" nedan för att starta vägledningen och se vilka aktiviteter som ska utföras i första delprocessen "Identifiera".

Inne i vägledningen kan du navigera mellan de olika delprocesserna på två sätt:

  • Klicka på siffrorna (1, 2 eller 3) högst upp på sidan.
  • Använd knapparna under delprocessens alla aktiviteter: "Nästa" eller "Föregående".

  Navigera mellan processerna

  Du befinner dig i kärnprocessen ”Identifiera, Specificera & planera samt Realisera och följa upp”. Stödprocessen, ”Robust och säker IoT och informationssäkerhet”, beskriver hur en robust och säker IoT-tjänst kan säkerställas, och hur informationen i tjänsten behandlas på ett informationssäkert sätt. Du når stödprocessen via menyvalet längst till vänster (Stödprocessen) i menyn.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.