Publicerad 17 juni 2024

Tillsyn och granskning i socialtjänsten

Sammanställning av enkätundersökning från mars 2024, Enkät om tillsynen av socialtjänsten.

SKR genomförde en enkätundersökning i februari och mars 2024, ”Enkät om tillsynen av socialtjänsten”. Syftet var att ge SKR en uppdaterad och bred kunskap kring hur tillsynsarbetet fungerar i praktiken i landets kommuner. Detta för att underlätta SKR:s stöd till kommuner och i dialogen med Regeringskansliet och myndigheter. Intresset att besvara enkäten var stort, och det inkom flera hundra fritextsvar som SKR har analyserat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.