Publicerad 21 november 2019

Regionens röst - Politiskt ledarskap för regional utveckling

Skriften "Regionens röst - ledarskap för regional utveckling" belyser vad det regionala uppdraget innebär och vilka krav det ställer på förtroendevalda i regioner och kommunala samverkansorgan. Den redovisar vad som kännetecknar arbetet med regional utveckling, vilka utmaningar man förväntas ta itu med och vilket ledarskap som krävs.

Skriften ger en bild av hur det regionala politiska uppdraget växt fram och förmedlar en berättelse om den regionala samhällsutvecklingen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.