Publicerad 28 november 2019

Pendlare utan gränser? en studie om pendling och regionförstoring

Rapporten Pendlare utan gränser? belyser i första hand pendlingen utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv med individen i fokus. Pendlingen har under lång period ökat i Sverige. Människor är mer benägna att pendla långa sträckor för såväl arbetets som boendets skull.

Det finns en stark tro på att allt modernare infrastruktur, transportsystem och kommunikationsteknik ska fortsätta krympa det geografiska rummet och skapa allt bättre förutsättningar för tillväxt. Men kan pendlingen öka så mycket mer? Går en ökad pendling att förena med regeringens miljömål och finns det fortfarande potential för att fler kan bedöma pendling som lönsamt.

Rapporten består av följande delar:

  • En beskrivande del med statistik om pendling.
  • En intervjustudie med företrädare för en region och tre kommuner.
  • En redogörelse och diskussion baserad på aktuell forskning, statistik och intervjuer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.