Publicerad 25 november 2019

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2011

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2011, är den fjärde i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet jämförs på kommunnivå. Rapporterna riktar sig i första hand till kommunledning samt till ledande tjänstemän i kommunerna.

Årets rapport har ett särskilt tema, brottsförebyggande arbete. Ett område som engagerar mycket i kommunerna och där det är särskilt viktigt att polisen, kommunen och andra aktörer arbetar tillsammans utifrån en gemensamt delad problembild.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.