Publicerad 25 november 2019

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2011

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2011, är den fjärde i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet jämförs på kommunnivå. Rapporterna riktar sig i första hand till kommunledning samt till ledande tjänstemän i kommunerna.

Årets rapport har ett särskilt tema, brottsförebyggande arbete. Ett område som engagerar mycket i kommunerna och där det är särskilt viktigt att polisen, kommunen och andra aktörer arbetar tillsammans utifrån en gemensamt delad problembild.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset