Publicerad 25 juni 2019

Oberoende av inhyrd personal

Rapporten beskriver det arbete som regionerna gemensamt, med stöd av SKL, har bedrivit sedan 2016. Syftet med arbetet har varit att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

För att bibehålla och utveckla välfärden, med hänsyn tagen till den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningsutmaningen, behöver nya och resurseffektivare arbetssätt utvecklas. Rapporten anger flera förslag till hur Regioner och SKL kan fortsätta arbetet tillsammans.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.