Publicerad 25 november 2019

Kompetensförsörjning - lokala och regionala exempel

Trots en stor registrerad arbetslöshet, inte minst bland ungdomar, har såväl det privata näringslivet som kommuner, landsting och regioner svårigheter med rekrytering av lämpliga medarbetare till sina verksamheter.

SKL har låtit göra en inventering av regionala och lokala exempel på medvetna satsningar för att komma tillrätta med matchningen mellan arbetsgivarnas efterfrågan och arbetskraftens kompetens. Exemplen speglar hur man arbetat på lokal nivå i enskilda kommuner eller i samarbete mellan kommuner och på regional nivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.