Publicerad 19 juni 2019

Kommunerna och besöksnäringen

Enkätundersökning om kommunernas arbete med turism och besöksnäring 2018.

Kommunerna har en central roll i att skapa förutsättningar för utvecklingen av besöksnäringen. Men hur är kommunerna rustade för att främja, möta och påverka en växande näring och hur har man valt att organisera och samverka kring det lokala turism- och besöksnäringsarbetet?

Rapporten är en sammanställning över det kommunala turism- och besöksnäringsarbetet. Syftet är att ge en översikt över kommunernas engagemang i besöksnäringsfrågor; verksamhet, organisation, styrning, samverkan, kompetensbehov samt deras bedömning avseende besöksnäringens utveckling framöver. Underlaget är en enkätundersökning ställd till ansvarig för besöksnäringsfrågor i kommunen under våren 2018.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.