Publicerad 26 november 2019

Handbok i utvärdering av medborgardialog

I ett av nätverken, Nätverk för medborgardialog i styrning, har arbetet inriktats på att utveckla styrsystem där medborgardialogen ingår som en naturlig del i styrprocessen. Som en del i detta har uppföljning och utvärdering behandlats. I detta arbete har vi samarbetat med tankesmedjan Involve i Storbritannien.

Denna skrift Handbok i utvärdering av medborgardialog bygger på ett material som Involve har tagit fram.

Vi hoppas därför att skriften ska ge kunskap om hur kommuner och landsting kan följa upp och utvärdera sina processer för och nyttan av medborgardialog.

Handbok i utvärdering av medborgardialog

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset