Publicerad 27 november 2019

Genomförande av mänskliga rättigheter - ansvar och möjligheter för kommuner och regioner

Det formella ansvaret för genomförandet av mänskliga rättigheter ligger på nationellnivå. Men det är på lokal och regional nivå som många av rättigheterna garanteras och tillhandahålls. I denna rapport från Europarådets kongress för lokala och regionala organ (CLRAE) visar den svenske rapportören Lars O Molin vilka rättigheter det handlar om och att rättigheterna inte bara är ett ansvar. De innebär också möjligheter för kommuner, landsting och regioner att stärka dialogen med medborgarna och demokratin.

Sveriges Kommuner och Landsting har låtit översätta Lars O Molins rapport och de rekommendationer som kongressen antagit. Förhoppningen är att svenska kommuner, landsting och regioner på tydligare sätt ska kunna se sin roll i genomförandet av mänskliga rättigheter och ta tillvara de möjligheter som ligger i ansvaret för dessa.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.