Publicerad 4 juli 2024

Första planeringsstrategin - Tidiga kommunala erfarenheter

Planeringsstrategin är ett helt nytt instrument i processen som utgör den kommunala översiktliga planeringen. Denna rapport innehåller några kommunala erfarenheter av arbetet med att för första gången ta fram en planeringsstrategi.

Samtliga kommuner ska för första gången ha antagit en planeringsstrategi senast den 11 september 2024. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod, som också hunnit vinna laga kraft, behövs ingen planeringsstrategi.

Denna rapport innehåller några kommunala erfarenheter av arbetet med att för första gången ta fram en planeringsstrategi. Underlaget bygger på en intervjustudie med tolv kommuner från vårvintern 2024.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.