Publicerad 25 november 2019

Färdtjänsthandbok

I Färdtjänsthandboken hittar man det mesta man behöver veta om färdtjänst oavsett om man är tjänsteman, politiker eller annan intresserad. Boken innehåller all relevant lagstiftning med kommentarer och praxis, men även en bakgrund till lagstiftningens framväxt och fakta om färdtjänstens utveckling.

Boken är ett mycket värdefullt stöd för alla som arbetar med färdtjänst och ger också vidgade kunskaper även till dem som arbetar inom övriga delar av kollektivtrafiken, inte minst de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Köp 5 st eller fler för 260 kr/st
Köp 10 st eller fler för 245 kr/st

Läs eller beställ rapporten

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR