Publicerad 22 november 2019

Ekonomirapporten, april 2014

Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. inom skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård. I vår gör vi fördjupade ana­lyser där vi försöker lära av historien för att skildra utvecklingen kommande år. Utöver demografin har vi några år med höga investeringsnivåer som medför ökade kostnader.

Vi räknar med att sektorns resultat kommer att bli ett överskott på cirka 10 mdkr 2014, vilket motsvarar 1,4 % som andel av skatter och bidrag. Resultatnivån minskar sedan successivt. För att nå ett resultat på drygt 8 mdkr år 2017, vilket motsvarar 1 % av skatter och bidrag, krävs att skatten höjs med 29 öre och att statsbidrags­nivån är 11 mdkr högre jämfört med idag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.