Publicerad 26 november 2019

E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011

Det är få, om ens några, kommuner och landsting som själva har resurser att driva den angelägna verksamhetsutveckling som är nödvändig för att uppnå målsättningarna för e-samhället. För att överbrygga skillnaderna krävs kraftsamling och samverkan både på lokal, regional och nationell nivå.

Denna kartläggning av e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner är dels ett led i att erhålla ett bättre beslutsunderlag för kommande nationella insatser och dels ett underlag för den enskilda kommunen att jämföra sig med andra.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.