Publicerad 4 juli 2019

Byggnadsnämndens tillsyn – introduktion och praktiska exempel

Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Här finns också exempel på hur man arbetar med tillsyn i några kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR