Publicerad 22 november 2019

Busa - nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret BUSA är att tillhandahålla mått för nationella kvalitetsjämförelser och utgöra underlag för lokalt förbättringsarbete inom vården för personer med ADHD.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.