Publicerad 27 november 2019

Bra måste bli bättre: fakta om dagens skola och hur den kan bli bättre

Skolan berör alla, det finns många uppfattningar om skolan och så finns det myter – om skolans kvalitet, resultat och resurser. Denna rapport visar att situationen i svensk skola är mycket bättre än den bild som ofta målas upp i debatten. Förutom att redovisa fakta har vi även frågat landets rektorer om skolan.

Flera resultat förbättras, eleverna är trygga och klasserna i grundskolan har oftast färre än 24 elever. Därmed inte sagt att vi sopar problemen under mattan. Tvärtom. Alla elever ska nå skolans alla mål och få med sig nödvändiga kunskaper och färdigheter ut i vuxenlivet. Skolan har gott om resurser och fokus behöver istället ligga på lärarnas kompetens, ett aktivt ledarskap, kvalitet och uppföljning. Det handlar om hur resurserna används. Förutsättningarna för att lyfta skolans resultat är bättre än på länge. Rapporten visar hur det nya läraravtalet kan bidra till en skola ; där eleverna och deras behov är i centrum.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.