Publicerad 22 november 2019

BipoläR - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret BipoläR är att tillhandahålla mått för nationella kvalitetsjämförelser och utgöra underlag för lokalt förbättringsarbete inom vården för bipolär affektiv sjukdom.

BipoläR - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset