Publicerad 5 juli 2019

Äldres psykiska ohälsa

Denna skrift är tänkt som ett stöd så att du som professionell inom socialtjänsten på ett lättöverskådligt sätt ska få tips och idéer på hur psykisk ohälsa kan fångas upp i mötet med en äldre person.

Många äldre personer lever ett gott liv. Men vi vet att många äldre personer utvecklar psykisk ohälsa i takt med stigande ålder. Vi vet att depression är ett tillstånd som finns hos mellan 11-15 procent hos personer som är över 65 år. Vi vet även att motsvarande antal för personer över 95 år är antalet drabbade 17 procent. 

Äldres psykiska ohälsa Pdf, 474 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.