Publicerad 10 maj 2022

När vi lär oss av varandra ökar kvaliteten i välfärden

Förra veckans Kvalitetsmässan bjöd på intressanta diskussioner om hur vi ytterligare stärker kvaliteten i offentlig sektor. För att möta välfärdens utmaningar behöver vi våga tänka i nya banor och hitta smartare arbetssätt.

Kvalitetsmässan, som hölls i Göteborg i förra veckan, är en spännande mötesplats där offentliga aktörer träffas för att dela kunskap och idéer som kan göra välfärden ännu bättre. I Sveriges 290 kommuner och 21 regioner finns mängder av praktiska lösningar som stärker kvaliteten på välfärden och gynnar medborgarna som är i behov av den. Vi ska ta tillvara de goda idéerna och se till att de kommer fler till del. Det finns stora vinster i att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Just därför var det särskilt roligt att få dela ut utmärkelsen för årets kvalitetskommun till Nacka kommun, som med en etablerad och tydlig styrmodell levererar en välfärd av hög kvalitet inom alla verksamhetsområden. Jag vill även rikta ett grattis till Sundsvalls kommun, som i år kammade hem priset som Sveriges främsta digitaliseringskommun. Kommunen har på ett framgångsrikt sätt integrerat digitaliseringsfrågorna över samtliga verksamhetsområden och kommit bort från de stuprör som ofta utgör hinder för digital utveckling i offentlig sektor. Att synliggöra kommuner och regioner som presterar väl och levererar välfärd av hög kvalitet är viktigt. Det sporrar andra att ta efter och att själva tänka vidare.

För egen del medverkade jag bland annat i ett seminarium om välfärdsbrottslighet. Vi ser en oroande utveckling där det blir vanligare att anställda i kommuner utsätts för påtryckningar i sin yrkesutövning. Det är fullständigt oacceptabelt att kriminella element använder påtryckningar mot medarbetare i kommunerna i syfte att påverka deras beslut. För att komma åt brottsligheten är det viktigt att vi vågar prata om den. Genom att föra en öppen diskussion om riskerna och hur vi minskar dem gör vi det svårare för kriminella att utnyttja systemet. Dessutom ska vi alltid polisanmäla vid misstanke om brott.

Från SKR:s sida planerar vi för fortsatta utbildningsinsatser och nätverk där vi kan dela erfarenheter från arbetet med att stoppa välfärdsbrottsligheten. Vi har nyligen anställt en samordnare som ska arbeta för att kommuner och regioner får stöd i arbetet genom kompetenshöjande insatser, stödmaterial och erfarenhetsutbyte. Här gäller det att hela det offentliga Sverige kraftsamlar. Kommuner, regioner, myndigheter, riksdag och regering behöver hissa frågan högt på dagordningen. Att våra gemensamma skattemedel går till enskilda som fuskar eller till organiserad brottslighet påverkar själva förtroendet för vårt demokratiska system. Det kan vi som samhälle inte tillåta.

Vad mer tar jag med mig från Kvalitetsmässan? Jag lyssnade även till ett seminarium om för- och nackdelar med tillitsbaserad styrning, med flera intressanta reflektioner från professor Björn Brorström och Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka. Samtalet stärkte min övertygelse om att välfärden mår bra av en styrning som vilar på ett stort mått av tilltro till den kunskap som finns hos dem som arbetar nära verksamheten. Samtidigt behövs tydliga strukturer och en viss mätbarhet av vad välfärden levererar. Det är en balansgång som är svår, men viktig, att få till.

Kvalitetsmässan gav mig också tillfälle att rätta till några av de missförstånd om SKR som ibland förs fram, med beskrivningar om att SKR har för stor påverkanskraft i beslut som rör svensk välfärd. Den diskussionen tar jag gärna.

SKR är en medlemsorganisation och hittills är alla 290 kommuner och 21 regioner med i föreningen. I första hand är SKR en mötesplats, som på ett enkelt sätt gör att kommuner och regioner kan träffa statlig nivå. Det är inte vi själva som hittat på den ordningen. Om inte staten hade velat träffa överenskommelser med SKR hade de förstås inte behövt göra det.

Senaste exemplet i raden av många är Migrationsverket, som under inledningen av Rysslands invasion av Ukraina uttryckte att de inte har något sätt att kontinuerligt följa upp med 290 kommuner spridda över landet. Sådana kanaler har SKR och vi ställer gärna våra forum till förfogande. När direktdialog mellan stat, region och kommun är möjlig så välkomnar vi självklart det. SKR:s roll är inte starkare än våra medlemmar vill att den ska vara.

Nu har de över fyra tusen besökarna på Kvalitetsmässan återvänt hem till vardagsarbetet i bland annat svenska kommuner. Jag är övertygad om att de bär med sig många goda idéer, inspiration och – inte minst – nya kontakter hem. Stort tack till SKR:s medarbetare som var med mig på plats samt till alla arrangörer, utställare och tusentals medverkande som tillsammans gjorde mässan. Ni gav mig kraft!

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.