Publicerad 19 oktober 2021

Tillsammans ska vi bryta det digitala utanförskapet

Digitaliseringen stakar ut vägen mot en ännu bättre välfärd, men längs den vägen finns också gupp och gropar. Det största hindret att överbrygga är det digitala utanförskapet. Risken för att vissa utesluts måste vi ta på största allvar.

Staffan Isling

Ibland är man med i ett samtal som ekar i huvudet även efter att det sista ordet är sagt. Resonemang som biter sig fast till kvällen. Frågeställningar som gör sig påminda vid frukostbordet morgonen därpå. Efter en intressant paneldiskussion på fredagens sändning av Digital idag spenderade jag helgen i en envis inre dialog om det digitala utanförskapet och hur vi bryter det.

Det sker kolossala tekniska framsteg som gör att en allt större del av samhällsservicen i dag finns digitalt. Så långt är allt bra. Ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av teknikens möjligheter är helt nödvändigt för att behålla den höga kvaliteten i välfärden. Tillsammans med näringslivet, civilsamhället och de statliga myndigheterna måste vi nu göra mer för att bjuda in alla till den digitala världen. Av det skälet är det viktigt med mötesplatser som Digital idag, där vi diskuterar möjligheter och utmaningar med digitaliseringen och utvecklar lösningar som får med alla på det digitala tåget.

Över en miljon svenskar använder antingen inte internet dagligen, eller inte alls. Utmaningen handlar dels om att det saknas ordentlig tillgång till bredband i delar av landet, men också om att vi behöver öka den digitala kompetensen. Behoven är särskilt stora bland äldre, men utanförskapet kan även innefatta exempelvis unga och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Den digitala klyftan mellan låg- och högutbildade är också stor, och personer som inte har svenska som förstaspråk är i högre grad behov av stöd.

Ett bra exempel på utmaningarna är mobilt bank-id, som i många fall är en förutsättning för att utnyttja digitala samhällstjänster. Enligt Internetsstiftelsen uppger 17 procent av befolkningen att de behöver hjälp med att installera sitt mobila bank-id. Bland gruppen som är över 76 år är motsvarande siffra nästan 60 procent. Det är tydligt att digitaliseringen innebär en större frihet för de flesta, men att vissa samtidigt får sin självständighet beskuren i övergången från det analoga.

På många håll i landet pågår också initiativ för att råda bot på utanförskapet. Borås kommun arbetar för att skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik hos de äldre genom att visa på de möjligheter som finns. Målbilden är att välfärdsteknik ska vara ett lika självklart hjälpmedel som rullstolen. I Lund har den kommunala hemtjänstpersonalen börjat lära äldre hur man på egen hand handlar mat på nätet. Genom initiativet får hemtjänsten avlastning i en tidskrävande arbetsuppgift samtidigt som brukaren ges en större känsla av självständighet.

I Rättvik har biblioteket lanserat projektet Digital första hjälpen, där invånare som har kört fast i digitala diken får hjälp av elever från Stiernhooksgymnasiet för att komma loss. Frågorna gäller allt från att installera datorprogram och appar till att komma åt mejlen. I en digitaliserad värld är biblioteken viktiga för att vägleda medborgarna i ett nytt och ibland lite snårigt informationslandskap.

Detta är bara några exempel på de många viktiga initiativ som just nu pågår i landets kommuner. Och de positiva effekterna stannar förstås inte inom kommungränserna. Det digitala kunskapslyftet i Borås, Lund och Rättvik är till gagn för hela landet.

Pandemin har på många sätt fungerat som en murbräcka för digitaliseringen. Den sociala distanseringen har gjort att många hållit kontakten med vänner och familj genom digitala verktyg. Skolan har med framgång lyckats bedriva undervisning på distans. I hälso- och sjukvården har behovet av digitala besök under pandemin förändrat våra behov och beteendemönster. Men ännu har vi en lång väg att gå, många gropar att hoppa över och gupp att ta oss förbi.

När jag kom till SKR pekade jag ut tre nyckelord för välfärden: Förenkla, förnya och förbättra. På den resan måste varenda invånare bjudas med. Vi har mycket att vinna på att få med oss alla i den digitala omställningen.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.